ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร?

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (2)

 

การห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุกหลังการผ่าตัด (ศัลยกรรม) เกิดจากเหตุผลทางการแพทย์และการดูแลรักษาที่เน้นความปลอดภัยและการฟื้นฟูของร่างกายหลังจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาอย่างเช่น การติดเชื้อและทำให้คุณต้องถอดซิริโคนออกในกรณีที่คุณเสริมจมูก เสริมคาง หรือทำการผ่าตัดส่วนอื่น ๆ โดยเหตุผลอื่น ๆ ที่ห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุกมีดังนี้

 

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (3)

1.เพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการกินอาหารดิบ

แผลที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดอาจเป็นที่ก่อตัวสำหรับเชื้อโรค การกินอาหารดิบหรือไม่สุกอาจทำให้เชื้อโรคเข้าที่แผลและเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการห้ามกินอาหารดิบหรืออาหารที่ไม่สุกหลังการผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการติดเชื้อหลังการผ่าตัด เพราะอาหารดิบหรืออาหารที่ไม่สุกอาจมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยที่สร้างสิ่งที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหรือเกิดการติดเชื้อ การรับประทานอาหารที่ถูกทำความสะอาดและทำให้สุกอย่างเหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้นหลังการผ่าตัด

โดยการรักษาความสะอาดในการเตรียมอาหารและการควบคุมการปรุงอาหารเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือมีปัจจัยที่อาจทำให้แผลหลังการผ่าตัดเน่าเสีย นอกจากนี้การเลือกอาหารที่ปรุงสุกและมีความสะอาดทางอาหารจะช่วยส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการแพ้อาหารที่สามารถเป็นไปได้ในระยะหลังการผ่าตัด ดังนั้นควรกินสุกดีกว่าดิบเสมอ

 

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (4)

 

2.เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนจากการกินอาหารดิบ

ในบางกรณีการผ่าตัดศัลยกรรมอาจทำให้ระบบย่อยอาหารของร่างกายส่วนหนึ่งถูกย่อยลดลง การกินอาหารดิบหรือไม่สุกอาจทำให้ธาตุอาหารที่ควรจะได้รับไม่เพียงพอต่อสิ่งที่จำเป็นสำหรับร่างกาย เพราะฉะนั้นอาหารที่มีความสุกและทำความสะอาดถูกต้องมักถูกแนะนำให้รับประทานในขั้นตอนหลังผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยมีเหตุผลทางการแพทย์และโภชนาการหลายประการดังนี้

 • รักษาแผลหลังการผ่าตัด: อาหารดิบหรือไม่สุกอาจทำให้การย่อยอาหารและการขับถ่ายเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผลหลังการผ่าตัด การรับประทานอาหารที่ถูกทำความสะอาดและสุกแก่จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาทางเดินอาหารและช่วยให้แผลหายได้รวดเร็วขึ้น
 • ป้องกันภาวะท้องอืดและแน่นหน้าอก: การกินอาหารดิบหรืออาหารที่ไม่สุกอาจทำให้เกิดภาวะท้องอืดและแน่นหน้าอกได้ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ผ่าตัดแสดงอาการไม่สบายได้
 • รักษาสมดุลโภชนาการ: การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในรูปแบบที่ถูกทำความสะอาดและสุกอย่างเหมาะสมช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด
 • ลดความเสี่ยงต่อปัญหาของระบบย่อยอาหาร: การรับประทานอาหารที่มีความสุกและถูกทำความสะอาดอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาในระบบย่อยอาหาร

ดังนั้นการห้ามกินอาหารดิบหรืออาหารที่ไม่สุกหลังการผ่าตัดศัลยกรรมและการผ่าตัดทั่วไปเป็นส่วนสำคัญของการดูแลรักษาทางการแพทย์เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายในระยะหลังการผ่าตัดอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (5)

3.เพื่อลดความหิว

การกินอาหารดิบหรือไม่สุกอาจทำให้รู้สึกหิวน้อยลงและรู้สึกอิ่มน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ถูกทำความสะอาดและปรุงรสให้สุก ซึ่งอาจทำให้ร่างกายไม่ได้รับพลังงานและสารอาหารเพียงพอในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต่อกายฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด

 

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (6)

4.เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะแพ้อาหารดิบ

หลายคนที่มีประวัติการแพ้อาหารอาจมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารอื่น ๆ ที่มาจากอาหารดิบหรือไม่สุก การรับประทานอาหารที่ถูกทำความสะอาดและทำให้สุกอย่างเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาแพ้อาหารโดยเฉพาะในบางกรณีที่ร่างกายอาจมีความอ่อนแรงหรือระบบภูมิคุ้มกันอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังการผ่าตัด ดังนั้นการเลี่ยงอาหารดิบจะดีกว่าเป็นอย่างมาก

 

ผ่าตัดศัลยกรรมมาแล้วทำไมถึงห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุก เพราะอะไร (1)

5.เพื่อสุขภาพทั่วไป

การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหลังจากการผ่าตัด อาหารที่ถูกทำความสะอาดและทำให้สุกมักมีสารอาหารที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับการฟื้นฟูและสุขภาพทั่วไปของร่างกายให้แผลหายเร็วขึ้นโดยเฉพาะการทานอาหารที่ช่วยให้แผลหายเร็วอย่าง เนื้อไก่ เนื้อหมู น้ำมะพร้าว น้ำใบบัวบก และอื่น ๆ

ดังนั้น การห้ามกินอาหารดิบหรือไม่สุกหลังการผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาทางการแพทย์เพื่อป้องกันภาวะแสดงอาการติดเชื้อจนต้องไปพบแพทย์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเสริมจมูกและเกิดติดเชื้อคุณจำเป็นต้องถอดซิลิโคนที่จมูกออกซึ่งไม่คุ้มเป็นอย่างมาก หรือหากคุณทำคางและแผลติดเชื้อจำเป็นต้องถอดออกเช่นกัน เพราะฉะนั้นหากอยากหล่อ อยากสวย แนะนำให้อดทนเพื่อความสวย หล่อ และเพื่อให้ร่างกายมีโอกาสหายได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดหลังการผ่าตัดและเสริมสร้างสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นไปในระยะยาว

Share :

Recent Post

About Us

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความอยากสวยของเจ้าของแบรนด์ คุณอุ๊ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองจนกว่าจะได้สูตรที่ดีที่สุด จึงมั่นใจที่จะแบ่งปันให้ทุกคนได้รับในสิ่งที่ดีด้วยค่ะ

สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
นีโอล่า..ท้าพิสูจน์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

บันทึกการตั้งค่า